W Galerii SDK od 17 do 30 września trwa wystawa fotografii Leszka Mądzika “Faktura czasu”.

Autor wystawy to scenograf, reżyser, malarz, fotograf, profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciel, dyrektor i reżyser Sceny Plastycznej KUL. W swoich dziełach i realizacjach scenicznych dotyka sfery sacrum i odwołuje się do najgłębszych przeżyć i duchowości człowieka. Jego Twórczość to filozoficzna refleksja o życiu, śmierci i przemijaniu zamknięta w niezwykle subtelnej i nowatorskiej formie.

Podobnie jak teatr, także fotografia i plakat w wykonaniu Leszka Mądzika są refleksją nad ludzkim losem, przypominają o przemijaniu.