Stalowowolskie Bractwo Turystyczne “Łazik”

Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Kusocińskiego 13a, Mielec, 39-300

Stalowowolskie Bractwo Turystyczne “Łazik”

Najważniejsze informacje

Organizator Spółdzielczy Dom Kultury
Miejsce

Zajęcia Stalowowolskie Bractwo Turystyczne “Łazik” organizowane są przez Spółdzielczy Dom Kultury. Przeznacze są dla młodzieży, dorosłych.

Informacja od Organizatora

Stalowowolskie Bractwo Turystyczne “Łazik” to Klub, który jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej.

Powstał 8 października 1982 r. przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej w Stalowej Woli, natomiast w związku z likwidacją stalowowolskiego oddziału, zgodnie z Uchwałą Tarnobrzeskiego Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej w 2003 roku, został przyłączony do Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej Tarnobrzeg.

Działalność Klubu opiera się na cotygodniowych spotkaniach, a celem jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej poprzez umożliwienie turystom i krajoznawcom zrzeszenia się w Polskim Towarzystwie Turystyki Krajoznawczej, jak również korzystanie z wszystkich form tej działalności. Istotne znaczenie ma szerzenie kultury turystyki poprzez poznawcze i wypoczynkowe walory wędrowania, a także krzewienie zamiłowań krajoznawczych oraz umiejętności turystycznych.

Uczestnictwo w Klubie stwarza warunki do ich realizacji. Klub upowszechnia także system odznak Polskiego Towarzystwa Turystyki krajoznawczej, które służą rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych. Członkiem Klubu, zgodnie z postanowieniami statutu może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, mający zdolność do czynności prawnych, który nie jest pozbawiony praw publicznych, małoletni mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych (16-18 lat), a także za zgodą prawnych opiekunów członkiem Klubu może zostać osoba poniżej 16 roku życia.

Info: strona Spółdzielczego Domu Kultury

Ladies Dance
zajęcia taniec inne
Ladies Dance

Zobacz szczegóły

Mama w formie
zajęcia sport inne
Mama w formie
Rynek 38

Zobacz szczegóły

DEEPWORK
zajęcia sport gimnastyka
DEEPWORK
Rynek 38

Zobacz szczegóły

Szachy
zajęcia inne szachy
Szachy
ul. Popiełuszki 10

Zobacz szczegóły

Zobacz więcej