Stalowa Wola, jedno z dynamicznie rozwijających się miast w Polsce, doświadczyła znaczących zmian demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych w roku 2023. Przedstawiamy zestawienie danych statystycznych, które porównują dynamikę miasta w porównaniu z poprzednim rokiem.

Liczba Mieszkańców w Stalowej Woli w 2023

Pod koniec roku 2023 populacja Stalowej Woli wynosiła 54 955 osób. Liczba ta składa się z 53 776 osób zameldowanych na stałe i 1 179 osób zameldowanych czasowo. W porównaniu z rokiem 2022 nastąpił spadek liczby mieszkańców o 895 osób. Warto zauważyć, że tendencje demograficzne w Stalowej Woli nie różnią się od innych miast Polski.

Zmniejszenie Zgonów

W 2023 roku zarejestrowano 681 zgonów, z czego 372 dotyczyło mężczyzn, a 309 kobiet. Względem roku poprzedniego odnotowano lekki wzrost, gdyż w 2022 roku liczba zgonów wyniosła 633.

Więcej urodzeń w Stalowej Woli w 2023 roku!

W 2023 roku zarejestrowano 578 urodzeń, z czego 278 to dziewczynki, a 300 chłopcy. Jest to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy wszystkich dzieci urodziło się tylko 300.

Trendy w Nadawaniu Imion

Wśród nowo narodzonych dzieci w 2023 roku w Stalowej Woli najpopularniejszymi imionami dla chłopców były: Franciszek (18), Ignacy (15), Stanisław (13), Jakub (12), i Jan (11). Dla dziewcząt najczęściej wybierane były imiona takie jak Zuzanna (13), Laura (11), Pola (10), Julia (10), Zofia (7), oraz Oliwia (5).

Statystyki Małżeństw w Stalowej Woli

W roku 2023 w Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto łącznie 198 małżeństw, z czego 111 miało charakter cywilny, a 87 było ślubami kościelnymi. Ponadto, 6 małżeństw zostało zawartych z obywatelami innych państw. W poprzednim roku 2022 zawartych małżeństw było o 20 mniej.